Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie 2016 roku w wieruszowskiej Komendzie Policji

3 lutego 2017r. podczas odprawy rocznej w Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie podsumowano 2016 roku. W odprawie wzięli udział policjanci oraz zaproszeni goście.

Na odprawie rocznej w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusza Walichnowskiego oraz zaproszonych gości podsumowano 2016 rok. W 2016 r. na terenie powiatu wieruszowskiego stwierdzono ogółem 670 przestępstw i było to jedynie o 15 więcej niż w 2015 r. Wykrywalność ogólna kształtowała się na poziomie 78,7% a wskaźnik wojewódzki wynosił 61,80%.  Wśród 7 podstawowych katergorii przestępstw omówiono kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, bójkę, pobicie, rozbój i uszkodzenie ciała.

W spotkaniu obok Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i Komendantów z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie wzięli udział Starosta Powiatu Wieruszowskiego - Andrzej Szymanek, przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego - Andrzej Żóraw, przewodniczący Rady Miejskiej w Wieruszowie - Adam Śpigiel, Krzysztof Pielesiak z Urzędu Miejskiego, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wieluniu - Jarosław Jajczak oraz Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie st. bryg. Waldemar Kopacki. 

Podczas odprawy podsumowano również pierwsze miesiące funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do końca miesiąca grudnia 2016r. mieszkańcy zgłosili 140 zagrożeń, z czego 33 zostały potwierdzone a 101 okazało się niepotwierdzonych.

Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie insp. Grzegorz Dzierzkowski do działań priorytetowych na 2017 r. zaliczył działalność profilaktyczną we współudziale zwiększenia efektywności w tej kwestii dzielnicowych. Do działań priorytetowych zaliczył również doskonalenie efektywności pełnienia służby patrolowej i obchodowej w celu zatrzymania sprawców na gorącym uczynku, podejmowanie działań zapobiegawczych na rzecz zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń w zakresie prewencji kryminalnej, a także prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki. Bardzo ważnym elementem jak podkreślił jest również kontynuowanie efektywnej współpracy z Samorządem Powiatowym oraz samorządami gminnymi i innymi podmiotami na rzecz zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie powiatu wieruszowskiego.