Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Funkcjonuje bezpłatny system powiadamiania i ostrzegania sms

Od listopada 2016r. Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Wieruszowie oraz Urzędami Gmin w Bolesławcu, Galewicach i Lututowie uruchomiła dodatkowy system informacji i ostrzegania dla mieszkańców. Zachęcamy do korzystania z tego systemu.

System powiadamiania sms dotyczący zagrożeń na terenie gminy Wieruszów powstał na podstawie porozumienia z Gminą Wieruszów a Komendą Powiatową Policji w Wieruszowie. System ten funkcjonuje również na terenie gmin Bolesławiec, Galewice i Lututów.

Zachęcamy mieszkańców do zarejestrowania się w tym systemie i zapisania się do newslettera powiadomień sms w celu bieżącego posiadania wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń w wymienionych gminach.

Dodatkowo, dzięki tej możliwości przekazywania informacji ukazywać się będą komunikaty dotyczące np. osób zaginionych oraz działań podejmowanych przez wieruszowską policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Po zarejestrowaniu się w systemie będziecie Państwo otrzymywać istotne informacje przekazywane przez Komendę Powiatową Policji w Wieruszowie np. ostrzeżenia pogodowe, utrudnienia w komunikacji, oraz akcje informacyjne i promocyjne a także o nagłych zdarzeniach występujących na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.

Wiadomości SMS wysyłane przez Urzędy są bezpłatne. Koszty za usługę objętą systemem powiadamiania sms pokrywają Urzędy Gmin.

W każdej chwili można wpisać się i wypisać z systemu SMS poprzez wpisanie swojego numeru telefonu w formularzu dostępnym na stronach internetowych Urzędów, na których dostępny jest również regulamin funkcjonowania systemu.