Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawiano o bezpieczeństwie podczas Sesji Rady Gminy w Galewicach

19 kwietnia 2017 roku odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy w Galewicach w trakcie której omówiono stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczność działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2016 roku.

W obradach Sesji Rady Gminy w Galewicach wziął udział I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie nadkom. Adam Stochniałek oraz p.o. Oficer prasowy jednostki st.asp. Damian Pawlak. Komendant Stochniałek podczas wystąpienia omówił stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczność działania wieruszowskiej jednostki Policji. Poinformował i omówił funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programu „Dzielnicowy bliżej nas” , aplikacji „Moja Komenda” a także zachęcił uczestników spotkania do aktywnego korzystania z tych narzędzi.