Powiatowe obchody Święta Policji w Wieruszowie - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowe obchody Święta Policji w Wieruszowie

Komendant Powiatowy w Wieruszowie inspektor Grzegorz Dzierzkowski był gospodarzem tegorocznych powiatowych obchodów Święta Policji, które odbyły się 24 lipca w Wieruszowie. W uroczystości wziął również udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektor Dariusz Walichnowski.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Starosta Powiatu Wieruszowskiego - Andrzej Szymanek, Przewodniczący Rady Powiatu - Andrzej Żóraw, Burmistrz Wieruszowa - Rafał Przybył, Przewodniczący Rady Miejskiej – Adam Śpigiel oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi na czele z Prezesem Jarosławem Olbrychowskim, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie bryg. Waldemar Kopacki a także byli Komendanci i emeryci wieruszowskiej policji oraz przedstawiciele duchowieństwa.

Uroczystości rozpoczęto na placu apelowym przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. Dowódca uroczystości - Naczelnik Wydziału Prewencji Komedy Powiatowej Policji w Wieruszowie, podinspektor Jerzy Nowojewski złożył meldunek o rozpoczęciu apelu z okazji Święta Policji, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektorowi Dariuszowi Walichnowskiemu.

Kolejnym punktem apelu było wręczanie mianowań policjantom na wyższe stopnie służbowe oraz wręczanie odznaczeń państwowych i resortowych. Z okazji tegorocznego Święta Policji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi mianował 23 policjantów na wyższy stopień służbowy oraz nadał dwóm policjantom medale za długoletnią służbę. Również Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie mianował 4 policjantów na wyższe stopnie służbowe. Brązowymi Odznakami Honorowymi Niezależnego Samorządnego Zawodowego Policjantów przy Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie za długoletni staż związkowy wyróżniono czterech policjantów.

Po wręczeniu odznaczeń, medali i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne głos zabrali Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz zaproszeni goście, którzy złożyli życzenia wszystkim policjantom, pracownikom policji i ich rodzinom.

Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektorowi Dariuszowi Walichnowskiemu.