„Razem Bezpieczniej” - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

„Razem Bezpieczniej”

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie wspólnie z Urzędem Miejskim w Wieruszowie oraz innymi podmiotami działającym na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gminie Wieruszów współrealizują działania w ramach kampanii – Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.

Projekt realizowany jest również przy współpracy z Wieruszowskim Domem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Turystyki, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieruszowie, Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną w Wieruszowie, jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie i Wyszanowie, Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi ,Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Sieradzu, Ośrodkiem Terapii Uzależnień, Stowarzyszeniem Profilaktycznym „Alternatywa” w Wieruszowie oraz szkołami i przedszkolami z terenu gminy Wieruszów. Projekt skierowany jest przede wszystkim dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wieruszów. Jest to grupa niezwykle zaangażowana we wszelkie aktywne formy uczestnictwa w działaniach promujących bezpieczeństwo. Realizacja projektu „Razem Bezpieczniej” obejmuje edukację w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szczególności cyberprzestrzeni bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych i patologii społecznych. Realizacja założeń kampanii ma również na celu zainicjowanie społeczności lokalnych w różnym wieku w obszarze zwiększenia bezpieczeństwa a także wypracowania standardów w zakresie szybkiej reakcji na zagrożenia bezpieczeństwa, przeciwdziałania patologiom, przemocy oraz dostępności do narkotyków i substancji psychoaktywnych. Poprzez działania w ramach projektu następuje także upowszechnienie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego zachowania dzieci, młodzieży i seniorów. Całkowita koszt projektu to kwota ponad 64 tysiące złotych, natomiast kwota dofinansowania pozyskana przez Urząd Miejski z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi to kwota ponad 51 tysięcy złotych.

W ramach realizacji projektu „Razem Bezpieczniej” zaplanowano między innymi cykl warsztatów oraz konkursów w szkołach w gminie Wieruszów, wyjazd z dziećmi na basen imprezę mikołajkową pn. „Ekipa Świętego Mikołaja na rzecz bezpieczeństwa” oraz event edukacyjny pn. „Bezpieczny pieszy”


 

Zapraszamy na Piknik Zdrowotny oraz Kampanię edukacyjną: Bezpieczny Pieszy