Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja podsumowaniem projektu „Razem Bezpieczniej”

14 grudnia 2017 roku w auli wieruszowskiego Domu Kultury odbyła się konferencja, której tematem przewodnim było hasło „Stop agresji – stop przemocy”. Konferencja była podsumowaniem działań wieruszowskiej komendy policji wspólnie z Urzędem Miejskim w Wieruszowie i innymi podmiotami działającymi w ramach programu „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.

Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie insp. Grzegorza Dzierzkowskiego oraz Burmistrza Wieruszowa Pana Rafała Przybyła odpowiedzieli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz poszczególnych jednostek powiatowych garnizonu łódzkiego, Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie – bryg. Grzegorz Misiek, komendanci i przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych z Wieruszowa oraz gminy Wieruszów a także Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie – Pan Maciej Baciński, Dyrektor Wieruszowskiego Domu Kultury – Pan Bogusław Kurzyński, Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie – Pani Aneta Możdżanowska oraz Kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Wieruszowie – Pan Dariusz Soborczyk. Nie zabrakło również przedstawicieli placówek oświatowych, szkół i przedszkoli z Wieruszowa oraz gminy Wieruszów. przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie.

Konferencja stanowiła podsumowanie Rządowego programu ograniczania przestępczości i a-społecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”imienia Władysława Stasiaka. Projekt zrealizowany został przy współpracy z Urzędem Miejskim w Wieruszowie, Wieruszowskim Domem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Turystyki w Wieruszowie, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieruszowie, Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną w Wieruszowie, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w Wieruszowie i Wyszanowie, Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Sieradzu, Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Wieruszowie, Stowarzyszeniem Profilaktycznym „Alternatywa” w Wieruszowie oraz szkołami i przedszkolami z terenu miasta i gminy Wieruszów.

Konferencja rozpoczęła się od powitania wszystkich przybyłych gości przez Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie inspektora Grzegorza Dzierzkowskiego oraz Zastępcę Burmistrza Wieruszowa Pani Renaty Świeściak.

W pierwszej części konferencji Naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, Pani Sylwia Olbińska zaprezentowała i omówiła wszystkie podjęte działania w ramach realizacji projektu „Razem Bezpieczniej”. Następnie Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie – Pani Ewa Szandała, omówiła działalność Ośrodka i współpracy z Komendą Powiatowa Policji w Wieruszowie w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz przedstawiła działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieruszowie.

Kolejnym bardzo ważnym punktem konferencji było wystąpienie Psychologa z Punktu Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, Pana Wojciecha Grajerz, który przedstawił model systemowego ujęcia rodziny w aspekcie przemocy na kanwie własnego doświadczenia zawodowego i tak zwanych dobrych praktyk.

Ostatnia część konferencji to wystąpienie Kierownika Dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie, asp. sztab. Waldemara Leszczyńskiego, który przedstawił szczególną rolę dzielnicowego jako istotnego głosu w dialogu ze społeczeństwem. na kanwie programów „Dzielnicowy Bliżej Nas oraz aplikacji „Moja Komenda”. Zacieśnienie współpracy, rola policjanta „pierwszego kontaktu”w kontekście nowych przepisów i związane z tym aspekty została bardzo pozytywnie odebrana przez obecnych na konferencji.

Ostatnia część konferencji to interaktywna dyskusja obecnych na spotkaniu, moderowana w kierunku konkretnych bieżących spraw i rozwiązań. W trakcie dyskusji omówiono potrzeby środowisk lokalnych z terenu powiatu wieruszowskiego związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa również w oparciu o potrzebę podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Obecni na konferencji wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnym takim spotkaniu podczas prezentacji konkretnych zrealizowanych zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.