Bezpieczny i świadomy senior - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny i świadomy senior

Wieruszowscy policjanci wspólnie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów oraz Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieruszowie wspólnie rozmawiali o zagrożeniach z jakimi mogą zetknąć się starsze osoby we współczesnym świecie. Przypomnieli między innymi jak postępować, by nie paść ofiarą fałszywego wnuczka czy policjanta oraz jak bezpiecznie podpisać umowę handlową. To właśnie ta grupa osób jest najbardziej narażona na tego typu oszustwa.

18 czerwca 2018 roku w sali katechetycznej przy Kościele Św. Stanisława w Wieruszowie odbyło się spotkanie seniorów z Koła Emerytów i Rencistów zorganizowane przez Oficera Prasowego wieruszowskiej komendy policji asp. sztab. Damiana Pawlaka, Rzecznika Praw Konsumenta, Panią Marzeną Piluch Tyca oraz przedstawicieli Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie – Kierownik, Panią Ewą Szandała oraz Ewelinę Kasprzak.

W trakcie spotkania policjant omówił tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, głównie z bezpieczeństwem niechronionych użytkowników dróg, czyli pieszych i rowerzystów. Podkreślił istotną rolę elementów odblaskowych dających bezpieczeństwo pieszym. Nie zabrakło między innymi tematów związanych z oszustwami w trakcie których policjant wyjaśnił jak najczęściej działają przestępcy i w jaki sposób nie dać się oszukać na tzw. wnuczka, policjanta czy pracownika np. zakładu energetyki.

W dalszej części spotkania asp.sztab Damian Pawlak w ramach programu „Dzielnicowy Bliżej Nas” przekazał w jaki sposób można skontaktować się z dzielnicowym. Omówił działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której mieszkańcy mogą anonimowo zgłaszać problemy występujące w miejscu ich zamieszkania.

Rzecznik Praw Konsumenta Pani Marzena Piluch Tyca przestrzegła zgromadzonych seniorów przed podpisywaniem umów handlowych w miejscu swojego zamieszkania. Poinformowała o warunkach odstąpienia od realizacji zawartej umowy oraz o możliwości bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego oraz przysługujących informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w swoim wystąpieniu przedstawiła prezentację multimedialną oraz omówiła formy i możliwości udzielania pomocy przez MGOPS w Wieruszowie oraz zaprosiła wszystkich zgromadzonych do korzystania z nieodpłatnego poradnika psychologicznego i prawnego.

Na zakończenie spotkania policjant wszystkim uczestnikom rozdał odblaskowe opaski, ulotki Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Organizatorzy spotkania odpowiedzieli również na liczne zadane pytania oraz wyjaśnili z jakiego typu problemami można zwrócić się po pomoc do poszczególnych instytucji.