Zapraszamy w szeregi Policji - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy w szeregi Policji

Wieruszowscy policjanci promują i zachęcają do wstąpienia w swoje szeregi. Wszystkich, którzy lubią wyzwania, lubią pomagać innym, mają duże poczucie sprawiedliwości zapraszamy do kontaktu z Komendą Powiatową Policji w Wieruszowie lub z najbliższą jednostką Policji.

23 października 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie policjanci promowali służbę w policji. W porozumieniu z Dyrekcją Urzędu od godzin południowych policjanci z wieruszowskiej komendy policji wraz z pracownikiem kadr wystawili punkt informacyjny. W trakcie dyżuru informowano zainteresowanych o możliwościach i wymogach formalnych związanych z wstąpieniem w szeregi policji. Wszyscy chętni otrzymali materiały promocyjne oraz ulotki informacyjne o możliwościach i zasad rekrutacji do służby w policji.

Informacji o warunkach wstąpienia do Policji na bieżąco udziela Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ulica Lutomierska 108/112 telefon : 042 665-13-65 lub Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie ul. Kuźnicka 28A, telefon : 062 78 32 401.