Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa 2018 - zmagania powiatowe czyli „Kręci mnie bezpieczeństwo”

26 października br. Komisarz Błysk zaprosił na „Konkurs sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie”. Jak co roku powiatowe zmagania odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie. Tegoroczna XIII edycja turnieju odbyła się pod hasłem kampanii„ Kręci mnie bezpieczeństwo” , którą honorowym patronatem objął Minister SWiA Pan Joachim Brudziński.

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa to program profilaktyczny realizowany przez Policję woj. łódzkiego. Jego głównym celem jest kształcenie u dzieci w wieku wczesnoszkolnym bezpiecznych postaw w kontakcie z zagrożeniami. Integralną częścią tego programu jest konkurs sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie. Przebiega on w trzech etapach – szkolnym, powiatowym i wojewódzkim. Na szczeblu powiatowym konkursu udział wzięło 16 par uczniów (chłopiec i dziewczynka) z szkół z terenu Wieruszowa i powiatu wieruszowskiego. Na początek uczestnicy turnieju rozwiązali test wiedzy o bezpieczeństwie a następnie pokonywali tor przeszkód. Podczas trwania imprezy uczniowie oraz grono pedagogiczne dzielnie kibicowali zawodnikom.

W tegorocznym turnieju najlepsi okazali się uczniowie z Szkoły Podstawowej w Niwiskach. Tuż za nimi byli uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieruszowie a trzecie miejsce zajęli uczniowie z Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach. Nagrody w konkursie ufundowali : Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, Urząd Miejski w Wieruszowie, Urzędy Gmin w Galewicach, Sokolnikach i Lututowie, Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu. Dyplomy w konkursie ufundowała firma RIP – Roberta Ciszewskiego z Wieruszowa. Gastronomiczną oprawę turnieju zapewniła firma cukiernicza Edwarda Sikory z Wieruszowa oraz Ewa Moska, która ufundowała smaczne domowe wypieki.

Nagrody oraz dyplomy wszystkim drużynom wręczyli: policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieruszowie – Krzysztof Depta, Przedstawiciele Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Wieruszowie – Kamila Chrzan Gajda oraz Katarzyna Szkudlarek a także Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieruszowie – Mariusz Moska.

W listopadzie zwycięska drużyna weźmie udział w Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa na szczeblu wojewódzkim.

Wszystkim zawodnikom turnieju gratulujemy bardzo dużej wiedzy o bezpieczeństwie oraz wysokiej sprawności fizycznej.

Składamy podziękowania wszystkim sponsorom oraz osobom pomagającym w organizacji tegorocznej XIII edycji Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa.