Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja kampanii „Narkotyki dopalacze zabijają” w Wieruszowie

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to hasło kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, którą dzisiaj zainaugurowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Kampania organizowana jest przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

Spotkanie z młodzieżą klas średnich zorganizowano w ramach ogólnopolskiej kampanii MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają” , „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. W spotkaniu oprócz asp. sztab. Damiana Pawlaka z KPP w Wieruszowie uczestniczyła również Pani Anna Smolis z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieruszowie. Podczas prelekcji przedstawiono spot promujący kampanię a także przy pomocy prezentacji multimedialnej omówiono zagrożenia związane z z zażywaniem narkotyków oraz tzw. dopalaczy. Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat tych zagrożeń. Ponadto przeprowadzono warsztaty z młodzieżą z użyciem alko i narko gogli. Nie zabrakło również tematów związanych z bezpieczeństwem na drogach oraz w miejscach publicznych. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali ulotki informacyjne „Nie daj odlecieć swojemu szczęściu”.