Święto Policji - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Informacje

Święto Policji

12 lipca Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie obchodziła swoje święto

12 lipca 2016 roku o godzinie 11:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie zorganizowano uroczysty apel z okazji Święta Policji. Apel przeprowadzono z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi mł.insp. Dariusza Walichnowskiego oraz zaproszonych gości: starosty, burmistrza, wójtów, przewodniczących rady powiatu i gminy Wieruszów, przedstawicieli policyjnych związków zawodowych, policjantów, policjantek i pracowników cywilnych. Na uroczystości obecni byli również emerytowani komendanci, komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu, prokurator Prokuratury Rejonowej w Wieluniu oraz ksiądz z miejscowej parafii.

Podczas apelu wręczono awanse na wyższe stopnie policyjne w korpusie posterunkowych, podoficerów i aspirantów. Na wyższe stopnie mianowano szesnastu policjantów i dwie policjantki. Dodatkowo przez Niezależny Samorządny Zwiazek Zawodowy Policjantów odznaką honorowego członka uchonorowany został asp.szt. Sławomir Pawlak. Gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie mł.insp. Dariusz Partyka z okazji święta złożył wszystkim życzenia a awansowanym podziękowania za dobrze pełnioną służbę, zaproszonym gościom wręczył noty z podziękowaniami. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł.insp. Dariusz Walichnowski podczas swojego wystąpienia podkreślił zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa policjantów z wieruszowskiej jednostki, dobrą współpracę z samorządami i bardzo dobre wyniki wyniki w służbie.