Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie

Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie

 insp. Grzegorz Dzierzkowski

nr tel. 627 832 412

                                                                                 

 

 

                                                       Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie

                                                                                                                          podinsp. Adam Stochniałek

                                                                                                                                  nr tel. 627 832 412