Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie

Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie

 insp. Grzegorz Dzierzkowski

nr tel. 47 84 56 212

                                                                                 

 

 

                                                      

                                                                                                                  I Zastępca

                                                                                          Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie

                                                                                                                                            podinsp. Adam Stochniałek

                                                                                                                                                    nr tel. 47 84 56 212