Aktualności
piątek, 29 maj 2015
 
 
wyjaśniamy okoliczności wypadku Drukuj E-mail

Image25 maja o godzinie 9:30 w Wieruszowie na ulicy Bolesławieckiej 43-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego z nieustalonej jeszcze przyczyny zjechał przy dużej prędkości fordem fiesta na lewą stronę jezdni uderzając w drzewo i słup ogłoszeniowy. Kierowcę z obrażeniami załoga lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowała do szpitala we Wrocławiu. W celu sprawdzenia stanu trzeźwości kierowcy pobrano krew do badań. Prowadzimy w tej sprawie postępowanie które ma wyjaśnić dlaczego mężczyzna wykonał taki manewr.

Przed godziną czternastą otrzymaliśmy tragiczną  informację ze szpitala, że mężczyzna w wyniku poniesionych obrażeń  zmarł.

 
zatrzymano agresywnego napastnika Drukuj E-mail

Image23 maja o godzinie 23:00 policjanci interweniowali w Wieruszowie na ulicy Kolejowej, gdzie nietrzeźwy 45-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego uderzył butelką w głowę  26-letniego mieszkańca powiatu ostrzeszowskiego. Mężczyznę z obrażeniami głowy i przedramienia przetransportowano do szpitala w Łodzi. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prowadzimy w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

 
pijani kierowcy nadal zagrażają Drukuj E-mail

Image20 maja o godzinie 19:45 w Mirkowie na drodze nr 450, 29-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego kierując samochodem alfa romeo stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Okazało się, że był nietrzeźwy, posiadał w wydychanym powietrzu 1,2 promila alkoholu.

21 maja o godzinie 20:10 na trasie S-8, na wysokości Niwisk 34-letni mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego uderzył ciężarowym renaultem master w bariery a następnie zjechał na drogą stronę pasa ruchu uderzając w nasyp rowu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowca był kompletnie pijany, posiadał w wydychanym powietrzu ponad trzy promile alkoholu. Dodatkowo w jego pojeździe ujawniono 27 gramów marihuany. Prowadzimy w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

23 maja o godzinie 3:00 w Wieruszowie na ulicy Marianów 21-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego znajdując się w stanie nietrzeźwości uderzył samochodem BMW w ogrodzenie posesji. Posiadał w wydychanym powietrzu 1,6 promila alkoholu.

23 maja o godzinie 20:35 na drodze relacji Bolesławiec – Chróścin 49-letnia mieszkanka powiatu wieruszowskiego kierując osobowym mercedesem dachowała w rowie. Była nietrzeźwa, posiadała w wydychanym powietrzu promil alkoholu.

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej wszystkim kierującym grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności, kara grzywny i utrata prawa jazdy.

 
uprawiała marihuanę Drukuj E-mail

Image19 maja policjanci zatrzymali 51-letnią mieszkankę gminy Galewice, która w miejscu swojego zamieszkania prowadziła nielegalną uprawę konopi indyjskich. Kobieta podejrzewana jest o uprawianie 19 roślin w różnej fazie wzrostu. Z roślin można było uzyskać nawet do 400 gramów gotowej marihuany. Zatrzymana tłumaczyła się twierdząc, że rośliny były jej potrzebne w celach leczniczych. Prowadzimy w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, za uprawę środków narkotycznych grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Sąd wobec zatrzymanej do czasu rozprawy zastosował dozór policyjny.

 
nowe przepisy dotyczące kierowców Drukuj E-mail
ImageOd 18 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym. Służbom kontrolnym oraz sądom dano w ten sposób nowe instrumenty, które powinny w jeszcze większym stopniu zdyscyplinować kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów.

Zmiany w przepisach karnych

1. Kierowanie bez uprawnień

W obowiązującym stanie prawnym kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień stanowi wykroczenie (określone w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń), za które przewidziana jest jedynie kara grzywny, z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba kierowała pojazdem w czasie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, który to czyn stanowi przestępstwo określone w art. 244 kodeksu karnego.

Począwszy od 18 maja art. 94 § 1 kw będzie miał zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały stosownych uprawnień. W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecznie zdecyduje sąd.

Osoby, które pod rządami nowych przepisów, dopuszczą się kierowania pojazdem, dla którego stosowne uprawnienie zostało im wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego starostę, wyczerpią znamiona przestępstwa (określonego w nowym art. 180a kk), za który to czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

2. Kierowanie w stanie nietrzeźwości

W znowelizowanych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy - znajdując się w tym stanie - spowodowali wypadek drogowy (zdarzenie, w którym były osoby zabite lub ciężko ranne). W pierwszej kolejności wydłużono okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na poziomie 3 lat.

Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. złotych.

Ponadto w kodeksie karnym wykonawczym dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje sąd.

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym

1. Zatrzymanie prawa jazdy

W ustawie o kierujących pojazdami dodano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące.

Należy pamiętać, iż starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany. Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu (starosty).

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

2. Zaostrzenie przepisów wobec "młodych kierowców"

W ustawie – prawo o ruchu drogowym dodano nową przesłankę do cofnięcia przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana ta dotyczy młodych kierowców, tj. osób, które w okresie 2 lat od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy dopuściły jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do dnia 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

3. Usunięcie pojazdu

W ustawie – prawo o ruchu drogowym wprowadzono nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, a więc która nigdy uprawnienia tego nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z omawianą regulacją, pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów. W omawianym przypadku funkcjonariusz odstąpi od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem. Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.

(źródło: BPiRD KGP)
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 5 z 614
liczba odwiedzin
odwiedzających: 576266
IPA
Obraz
Obraz
IPA
IPA
IPA