Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna droga do szkoły – spotkanie z uczniami klas pierwszych w Wieruszowie

7 września 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieruszowie odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” W spotkaniu uczestniczyli milusińscy z klas pierwszych.

Podczas spotkania pierwszoklasistom przekazano informacje związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania. Spotkanie zorganizowano w ramach akcji prowadzonej przez Komendę Powiatową Policji w Wieruszowie pn „Bezpieczna droga do szkoły”. Oczywiście w trakcie prelekcji uczniowie bardzo chętnie zadawały pytania i równie chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa. Nie zabrakło również pamiątkowych fotografii. Na zakończenie policjant rozdał uczestnikom spotkania plany lekcji ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu.