Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie dzielnicowego w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie

26 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie odbyło się spotkanie dzielnicowego z włodarzami miasta i gminy Wieruszów, sołtysami oraz przedstawicielami instytucji działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Podczas spotkania zaproszonych gości przywitał Burmistrz Wieruszowa Pan Rafał Przybył. oraz V-ce Burmistrz Wieruszowa Pani Renata Świeściak. W spotkaniu z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie wzięli udział Kierownik Dzielnicowych asp. sztab. Waldemar Leszczyński oraz dzielnicowy rejonu gminy Wieruszów, mł.asp. Paweł Ciura. W spotkaniu uczestniczyli również sołtysi z gminy Wieruszów, przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wieruszowie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieruszowie oraz Ośrodka Doradztwa w Kościerzynie. Podczas spotkania policjanci przedstawili efekty wzajemnej współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Omówiono zagadnienia i oczekiwania działań dzielnicowego również w obszarze profilaktycznym. Poruszono także tematykę przemocy w rodzinach, omówiono zasady postępowania w takich sytuacjach oraz zachęcono do kontaktów z dzielnicowym w przedmiotowej materii. Dzielnicowy Ciura przekazał wszystkim sołtysom swoje dane kontaktowe wraz z plakatami informacyjnymi dla mieszkańców oraz zachęcił do współpracy i kontaktów w celu zapobiegania i eliminacji wszelkich zagrożeń w jego rejonie służbowym. W trakcie spotkania policjanci poinformowali o funkcjonowaniu programu „ Dzielnicowy Bliżej Nas „, aplikacji Moja Komenda, oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zachęcili także do korzystania z tych narzędzi. Nie zabrakło również informacji o prowadzonej rekrutacji do Policji wraz z przekazanym plakatami na tą okoliczność. Ponadto dzielnicowy w ramach realizowanego planu priorytetowego zwrócił uwagę na problem zaśmiecania terenów leśnych i zachęcił do podejmowania wspólnych działań w celu eliminacji tego zjawiska.