Rzecznik praw obywatelskich - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Skargi i wnioski

Rzecznik praw obywatelskich

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centrala: +48 22 55 17 700
Fax: +48 22 827 64 53
Infolinia obywatelska: 800 676 676

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Istnieje również mozliwość składania wniosków do Rzecznika za pośrednictwem formularza elektronicznego.


Przyjęcia Interesantów w Warszawie:
poniedziałki: od godz. 900 do 1700
wtorki - piątki od godz. 900 do 1500


Strona główna RPO: www.rpo.gov.pl